-

De openbare verlichting in Nederland is al voor 20% energiezuinig en 23% is voorzien van slim energiemanagement. Gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zijn goed op weg om de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting in 2020 te halen. Dat bleek uit de eerste resultaten van de monitoring, die Dyana Loehr op 29 januari 2015 op het NSVV-Lichtcongres presenteerde.

Bijna de helft van de gemeenten en een derde van de provincies nam in 2014 deel aan de monitoring OVLVRI voor de doelstellingen van het SER-Energieakkoord . Een mooi resultaat, omdat het aanleveren van de gegevens, zoals lamptypen, vermogens, dimschema’s en schakeltijden, best veel werk was in korte tijd. Daarnaast zijn ook de cijfers van de eigen monitoring van Rijkswaterstaat meegenomen.

Energiebesparing

Alle openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) in Nederland gebruikten in 2013 zo’n 791 GWh en in 2014 ongeveer 785 GWh. Deze besparing van 0,7% lijkt niet veel, maar er is in dat jaar wel 2,5% OVL bij gekomen. Bovendien hebben alle overheden voor het jaar 2013 al veel energie bespaard in de OVL en VRI’s, met name tijdens de uitvoering van het programma Taskforce Verlichting. Het is daarom de vraag of de Energieakkoord-doelstelling van 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2013 gehaald kan worden.
Veruit de meeste OVL (93%) staat in gemeenten. Van het totale energieverbruik voor OVL en VRI’s komt 84% voor rekening van de gemeenten.

Energieverbruik OVL + VRI's 2013 en 2014
Energiezuinige OVL

In 2014 was al 20% van de openbare verlichting energiezuinig. Dit is niet alleen ledverlichting, maar ook andere lamptypen zoals lage en hogedruk natrium hebben een bepaalde factor voor energiezuinigheid gekregen. De Energieakkoord-doelstelling is 40% energiezuinige OVL in 2020.

Energiezuinige OVL

Zowel bij gemeenten, provincies als Rijkswaterstaat heeft ongeveer 5% van de OVL ledlampen. Bij de VRI’s is dit 51%.

Led in VRI's

Slim energiemanagement

Onder OVL met slim energiemanagement verstaan we openbare verlichting die gedimd wordt of die anders (energiezuiniger) geschakeld wordt dat het standaard nachtschakelen van de netbeheerder. De Energieakkoord-doelstelling is 40% slim energiemanagement in 2020. Op dit moment is al 23% van de OVL voorzien van slim energiemanagement. Het ’s nachts uitzetten van de OVL op rijkswegen draagt hieraan bij.

OVL met slim energiemanagement

Individuele resultaten

Iedere gemeente en provincie die meegedaan heeft met de monitoring ontvangt begin februari een e-mail met de eigen resultaten van die gemeente of provincie. Op deze website publiceert Rijkswaterstaat alleen landelijke (en eventueel provinciale) cijfers, omdat alleen de landelijke cijfers van belang zijn voor het Energieakkoord. Alle overheden afzonderlijk hoeven de doelstellingen niet te halen en worden ook zeker niet afgerekend op hun resultaten. In de Klimaatmonitor staan alleen de deelnemende gemeenten en provincies vermeld (update op 1 februari).

Doe mee!

Over enige tijd ontvangen alle overheden weer een uitnodiging om mee te doen aan de monitoring. Een hoge respons is van groot belang voor betrouwbare cijfers en om eventuele belemmeringen duidelijk te maken. Ook onderstreept deze monitoring het belang van energiebesparing in de openbare verlichting en kan iedere gemeente/provincie zelf desgewenst de eigen cijfers publiceren en/of ze gebruiken als argumentatie voor het wel of niet nemen van energiebesparende maatregelen.

Ga naar de website van Rijkswaterstaat om het originele bericht te lezen.