De doelstelling van de GTB is om samen te werken aan de verkeersveiligheid. Dit doen ze door op een efficiënte manier de voorschriften op het gebied van voertuigverlichting aan te passen op de technische vooruitgang. Bij de GTB zijn betrokken:

  • Experts van fabrikanten van voertuigen, lampen en lichtbronnen
  • Test laboratoria
  • Groepen die zich met voorschriften bezighouden
  • Universiteiten