Het technische werk in GTB is ondergebracht in werkgroepen en taakgroepen:

  • Front lighting
  • Signal lighting
  • Light sources
  • Installation
  • Photometry

Meer dan 50 experts werken daarin samen. De deelname is beperkt tot experts GTB leden, zoals NSVV.

NSVV experts actief in GTB zijn samengebracht in een NSVV expertgroep: het nationaal comité van GTB in Nederland (GTB NL). Leden van GTB NL  moeten voldoen aan de voorwaarden:

– zijn gebonden aan het reglement van deze expertgroep (in aanvulling op de NSVV huishoudelijke reglementen);

– moeten betrokken zijn bij de ontwikkeling van regelgeving aangaande voertuigverlichting en verder (eventueel) bij het bestuderen, ontwerpen, ontwikkelen, produceren, en testen van voertuigverlichting;

– betalen lidmaatschapskosten (in aanvulling op de NSVV lidmaatschapskosten).

GTB NL vergadert twee maal per jaar, voorafgaand aan de halfjaarlijkse GTB sessie. De standpunten van GTB NL worden dan voorbereid voor de Committee of Experts, het hoogste technische orgaan van GTB. Leden van wergroepen opereren op persoonlijke titel.

Neem contact op met de GTB via het bureau van de NSVV