15 juni aanstaande, het NSVV Licht Congres Indoor. Robert Jan Vos is lichtontwerper en laat met collega-lichtontwerper Siegrid Siderius tijdens een lezing over verlichtingsprojecten zien wat er met verlichting allemaal mogelijk is. “De nadruk ligt vaak op wat je zou móeten doen, op de normen, richtlijnen en de technische kant. Ik benadruk dat je als lichtprofessional toegevoegde waarde kan bieden. Dat is voor architecten en vormgevers erg belangrijk.

De grotere jongens huren wel een lichtontwerper in, maar het middensegment laat vaak kansen liggen. We moeten als lichtontwerpers veel inspirerender zijn om dat grote middensegment te bereiken. Van lichttechniek naar het esthetisch toepassen van licht, dat spreekt een grotere doelgroep aan.” Vos laat zien hoe hij dat zelf doet aan de hand van zijn lichtontwerp ‘Blauwe blikvanger’ voor het gebouw van Politie Rijnmond op een zichtlocatie aan de A20 bij Rotterdam. Het resultaat van het project is een lichtbeeld dat de identiteit van de politie ondersteunt, er is geen sprake van lichthinder op de werkplekken of op de A20 en nauwelijks strooilicht.

Vos neemt de aanwezigen mee in het proces van het analyseren van de situatie, het vaststellen van de uitgangspunten, het maken van het lichtontwerp, de proefverlichting en het uiteindelijke resultaat. “Ik laat zien hoe je met weinig middelen heel doeltreffende projecten kunt realiseren en hoe je de principes van de verlichting duidelijk maakt aan het bouwteam.”

Het doel van de lezing van Vos is de opdrachtgevers en architecten inzicht bieden in wat licht toe kan voegen. “Ik laat het plaatje erachter zien, waarmee je architecten kunt triggeren, zodat ze zien: dit heeft meerwaarde, dit voegt iets toe. Je stapt vaak in een rijdende trein en we willen duidelijk maken aan onze doelgroep dat het een meerwaarde heeft om een lichtontwerper eerder in te schakelen.”

Door: Trea ten Kate, Installicht mei 2016