Het kernteam Onderwijs & Certificering is een groep van topexperts die antwoord geeft op de vragen die er zijn op het brede gebied van opleidingen op lichtgebied. Ieder kernteamlid geeft vanuit zijn eigen kennisgebied antwoorden op vragen die leven in de markt.

 

" In ons kernteam hebben we een werkplan. Vanuit dit werkplan kijken we onder andere naar de mogelijkheid om opleidingen te certificeren, maar ook naar de certificering van personen zelf. Dat houdt in dat de beroepsgroep in een register wordt opgenomen als erkenning voor de beroepsbeoefenaar" -

Hoofdtaken kernteam:

 • Strategische visie ontwikkelen
 • Opstellen en beoordelen projectvoorstellen
 • Opstellen jaarplan en begroting

Wat doen wij?

 • Inzicht geven in een transparant aanbod van lichttechnische opleidingen en cursussen in Nederland en in omringende landen.
 • Opstellen van kwaliteitscriteria waaraan de lichttechnische opleidingen moeten voldoen
 • Borgen van de kwaliteit door de opleidingen en cursussen periodiek te toetsen aan de kwaliteitscriteria
 • Intermediair functie tussen aanbieders en vragers van lichttechnische opleidingen
 • Actieve communicatie en marketing

Het kernteam Opleidingen & Certificering en heeft kennis van de volgende vakgebieden:

 1. Opleidingen
 2. Nieuwe technologieën (bijvoorbeeld Led)
 3. Licht en Gezondheid
 4. Certificering