Overzicht van de bedrijven die zich conformeren aan en werken volgens de Gedragscode Lichtberekeningen.