– De ‘Nacht van de Nacht’ wordt dit jaar op zaterdag 24 oktober gehouden: bedrijven en gemeenten in het land doen zoveel mogelijk licht uit. “Wij zijn een groot voorstander van donkere nachten”, zegt John de Joode, voorzitter van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV).

Een lichtprofessional die pleit voor donker, is dat niet tegenstrijdig? “Helemaal niet”, zegt De Joode. “De NSVV is niet alleen gespecialiseerd in licht, maar ook in de negatieve gevolgen van lichthinder voor mens, flora en fauna en het voorkomen daarvan. Te veel en te fel licht dat de hele nacht brandt kan mens en natuur ontregelen. Wij roepen daarom ook dit jaar onze leden en de bedrijven in ons netwerk op om in de Nacht van de Nacht het licht uit te doen. Doe je het licht uit? Meld je dan aan op de website van de Nacht van de Nacht, zodat we samen Nederland zo donker mogelijk maken.”

Goedkoop het licht aan

Dankzij led is verlichten steeds goedkoper geworden, waardoor het verleidelijk is om de hele nacht het licht aan te laten in en op kassen, kantoorgebouwen, etalages, wegen en reclameborden. Op de ene plek wordt de natuur ontregeld door al dat licht, op andere plekken ondervinden omwonenden er hinder van of kan het zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid. Moet het licht toch branden? Dan adviseert de NSVV warm wit licht. Dat is beter voor de gezondheid en veroorzaakt minder irritatie en hinder dan koud wit licht.

Goedkoper het licht uit

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) hebben in het kader van de Nacht van de Nacht in de afgelopen zomer ’s nachts 1.327 bedrijven gefotografeerd in verschillende gemeenten van alle provincies. Daaruit bleek dat 72% van de bedrijven onnodig (veel) licht had branden. Bedrijven verspillen met onnodige nachtelijke verlichting jaarlijks zo’n 536 miljoen kWu. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van 150.000 huishoudens. De Joode pleit er dan ook voor om niet alleen in de Nacht van de Nacht het licht uit te doen. “Ook in alle nachten daarna mag het wel wat minder.”

Veel licht is veiliger … of toch niet?

De meest genoemde reden om de hele nacht het licht aan te laten is veiligheid tegen inbraak. “Maar ook inbrekers zijn gewoon mensen en elk mens heeft licht nodig bij het uitvoeren van een taak”, zegt De Joode. “Het is handig als het licht dan al aan staat. Een sensor is voor inbraakbeveiliging een veel betere oplossing. Een donker gebouw, waar bij beweging het licht plotseling aanspringt trekt meer aandacht dan een gebouw waar continue de verlichting aan staat. En het laatste wat een inbreker wil, is aandacht trekken.”

NSVV pleit voor minder licht

NSVV roept op om in de Nacht van de Nacht het licht uit te doen, maar doet meer dan dat om lichthinder te verminderen. “Het brede aanbod van kunstlichttoepassingen maakt het voorkomen van lichthinder niet eenvoudig”, stelt De Joode. “Je hebt te maken met normen en richtlijnen, de eisen van omwonenden en verkeersdeelnemers, het beschermen van flora en fauna én specifieke projecteisen.” Als Nederlandse autoriteit en vraagbaak op het gebied van licht, hebben de professionals van de NSVV dit jaar een heldere (vernieuwde) richtlijn geschreven voor iedereen die met openbare verlichting te maken heeft. Daarnaast biedt de stichting workshops Lichthinder aan.

Bedrijven die het licht uitdoen in de Nacht van de Nacht kunnen zich aanmelden bij: https://www.nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij/