Veel provincies en steden worden heel langzaam donkerder. Dit blijkt uit meetgegevens van de satelliet Suomi NPP die de afgelopen 6 jaar het opgaande licht heeft gemeten van de 54 grootste Nederlandse steden.

Dit licht komt met name van openbare verlichting en reclameverlichting. Het instrument meet van elke 750 meter bij 750 meter het opgaande licht. Of Nederland de komende jaren donkerder wordt, zal voornamelijk afhangen van bedrijven. Bij gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zie je de ontwikkeling waarbij gedimd en gedoofd wordt waar het kan. Eind deze maand is in het kader van de Nacht van de Nacht-campagne bepaald hoeveel licht er de laatste jaren omhoog gestraald werd vanuit de grootste steden in Nederland. Dit in opdracht van de Natuur en Milieufederatie.

Uit het onderzoek van de milieufederatie komt duidelijk naar voren dat de kassen in het westen en de grotere steden het meeste licht produceren. In de westerse wereld wordt een behoorlijke toename gezien van kunstmatige verlichting, wel 5% per jaar.

Meer informatie over het onderzoek: www.milieufederatie.nl