– Nu we steeds meer binnen zitten is het belangrijker dan ooit om voldoende daglicht in onze gebouwen te krijgen. Op 11 maart 2021 organiseert NEN samen met NSVV en Dutch Daylight een kosteloos webinar waarin wordt toegelicht waarom daglicht zo belangrijk is en hoe de nieuwe bepalingsmethode werkt.

Het webinar wordt georganiseerd om kennis te maken met de Nederlandse Praktijkrichtlijn over daglicht in gebouwen (NPR 4057). Deze NPR is ontwikkeld om toelichting te geven op NEN-EN 17037 ‘Daglicht in gebouwen’ (de opvolger van de huidige daglichtnorm NEN 2057). De Europese norm NEN-EN 17037 werkt met daglichtfactoren. Dit is anders, maar handiger, dan de huidige equivalente daglichtoppervlakte.

Sprekers

Twee experts op het gebied van daglicht geven tijdens het webinar actuele informatie over daglicht. Mariëlle Aarts van de TU Eindhoven licht vanuit een wetenschappelijk perspectief de effecten van daglicht op de mens toe. Gertjan Verbaan van DGMR, voorzitter van de normwerkgroep daglicht, geeft uitleg over de bepalingsmethode. Het webinar is van 13.00 tot 14.00 uur en iedereen krijgt voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Doelgroep

Het webinar is bedoeld voor architecten, binnenhuisarchitecten lichtontwerpers en technisch adviseurs omdat daglichtfactoren nauwkeuriger zijn en visueel duidelijk maken waar de donkere en lichte plekken zijn.
Projectontwikkelaars, facility managers en Arbo diensten kunnen na het webinar uitleggen welke effecten daglicht op gezondheid, productiviteit en welbevinden hebben.
Gemeentelijke bouw en woningtoezichten kunnen zich voorbereiden op de gelijkwaardige oplossingen met daglichtfactoren. Bovendien heeft het Ministerie van BZK plannen om deze nieuwe methode in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (de ‘opvolger’ van het Bouwbesluit) op te nemen.
Voor TU, Hogeschool en mbo interieuropleidingen is het interessant om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u deelnemen aan het webinar ‘Daglicht: factoren voor gezondheid’ ga dan naar NEN Evenementen en meld u aan.
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet der Horn, consultant, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Verlichting’ houdt zich bezig met de applicatie van licht en verlichting. Het doel van de normcommissie is om bruikbare en actuele normen te ontwikkelen voor de verlichting in de verschillende toepassingsgebieden. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.