– Met dit communicatieplatform dat naast de site zal bestaan, wil de NSVV lichtprofessionals, lichtgebruikers en alle andere partijen die geïnteresseerd zijn in verlichting met elkaar in contact brengen om samen lichtkennis, vragen en ideeën uit te wisselen.

De nieuwe online portal van de NSVV is een manier om de communicatie zowel extern (met de leden) als intern (binnen en tussen de Kernteams) te versterken. Het biedt zowel de NSVV zelf als de individuele leden de mogelijkheden om hun zichtbaarheid voor de buitenwereld te vergroten en daarmee de aanwezige kennis breder te verspreiden. Intern biedt de portal de Kernteams de mogelijkheid  meer inzicht te krijgen in wat er leeft binnen hun doelgroepen.

Kennis actiever delen

De NSVV is het onafhankelijke kenniscentrum voor licht en verlichting. De kennis wordt gedeeld via workshops, seminars, publicaties, congressen en samenwerkingsverbanden. Steeds meer media weten de NSVV te vinden voor informatie. We willen vanuit het bestuur en de Kernteams meer interactie met onze leden en daarbuiten. Het nieuwe platform kan hier een grote rol in gaan spelen.

Voor iedereen

Het platform staat open voor iedereen. Wil je echter actief deelnemen aan bijvoorbeeld discussies, reageren op vragen of je inschrijven voor een lezing, dan zal er een account moeten worden aangemaakt.

Naar het Lichtplatform NSVV.