NTA 8800:2019-06 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd en vervangt de eerder gepubliceerde NTA 8800:2019.

In februari 2019 is de vorige versie van NTA 8800 vrijgegeven. De afgelopen maanden zijn marktpartijen, zoals softwareleveranciers en adviseurs, met NTA 8800 aan de slag gegaan.

Vereenvoudigingen en tekstuele verbeteringen
Naar aanleiding van de opmerkingen van bovengenoemde marktpartijen en nader onderzoek zijn vereenvoudigingen en (tekstuele) verbeteringen doorgevoerd in de NTA. Daarnaast zijn onderdelen van verschillende onderwerpen, zoals de bepaling van leidinglengtes, leiding isolatie, zonwering en spuiventilatie verder uitgewerkt of vereenvoudigd. Deze aanpassingen zijn verwerkt in NTA 8800:06-2019.

Programmaraad
De NTA is ontwikkeld binnen randvoorwaarden, zoals gesteld is door het Ministerie van BZK. De NTA is opgesteld door de projectgroep NTA 8800 onder verantwoordelijkheid van de Programmaraad Stelsel Energieprestatie Gebouwen. In de Programmaraad zijn energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviseurs vertegenwoordigd.

NTA 8800:2019-06 is vrij beschikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over NTA 8800 zie www.gebouwenergieprestatie.nl of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.