– Over drie weken (15/11) is het 3e Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht. Tijdens deze dag hoort u de belangrijkste ontwikkelingen in uw vak, nieuwe inzichten, discussie, praktijkcasussen (succesvolle en minder succesvolle). Graag nodigen wij u uit!

Sessies die onder andere aan bod komen: 

  • Casus binnenstad Amersfoort: voorbeeldproject omgevingsgericht ontwerpen
  • Het meten van de belevingswaarde
  • Casus verlichting Grote Markt Breda
  • Interdisciplinaire aanpak aspect leerproject openbare verlichting in Dronten
  • Omgevingsgericht ontwerpen van licht en circulariteit
  • Co-creatie hoeksteen van omgevingsgericht ontwerpen

Accent op omgevingsgericht ontwerpen
Het welbevinden, de beleving van de gebruiker van de openbare ruimte staat steeds meer centraal. Wat gaat deze verschuiving voor u betekenen en wat is de meerwaarde/inbreng van externe disciplines? Tijdens deze dag ontvangt u oplossingen, tools en voorbeeldprojecten om de vertaling naar de OVL-praktijk te maken om zo de interactie te stimuleren tussen alle betrokkenen.

Aanmelden
Programma