OVL Inspiratie Award 2017: lever uw bijdrage in voor 8 oktober!

Op het Openbare Verlichting Congres Ruimte en Licht op 16 november wordt voor de tweede keer de Inspiratie Award uitgereikt. We dagen iedereen uit om zijn of haar ideeën die in de afgelopen periode (met succes) zijn bedacht of zelfs geïntroduceerd, aan te melden voor de Inspiratie Award 2017. Ideeën die een aantoonbare bijdrage leveren aan professionaliteit, effectiviteit, meerwaarde van het vakgebied Openbare Verlichting. Productinnovaties zijn welkom maar ook verbeteringen op het gebied van organisatie, beleid, ontwerp, samenwerking en meer. Lever voor 8 oktober uw idee in en wie weet wint u de Inspiratie Award 2017!
Lever uw bijdrage in!