- Als OVL-professional wordt u geconfronteerd met een scala aan ontwikkelingen die grote invloed hebben op de manier waarop u naar gewenste dan wel vereiste verlichtingsniveaus kijkt. Doelstellingen op het gebied van energiebesparing, natuurwaarde, duurzaamheid en lichthinder vechten om voorrang. Maar als we anders of minder gaan verlichten, wat betekent dat voor de beleving van sociale veiligheid? Wat doet het met lichtkwaliteit? En in hoeverre biedt de ROVL-2011 (richtlijn openbare verlichting) nog voldoende houvast om lichtreductie verantwoord te realiseren?

Op basis van deskresearch, expertinterviews en een drietal interactieve workshops zijn projectleiders Joren van Dijk (OmgevingsPsycholoog.nl) en Roger van Ratingen (Raticos) samen met de sector op zoek gegaan naar antwoorden. “We hebben toegewerkt naar een antwoord op de motie Dik-Faber over lichthinder en een oplegnotitie op de ROVL-2011. Hierin geven we handvatten voor de dagelijkse praktijk om lichtreductie op een verantwoorde manier af te wegen en te realiseren”, aldus de projectleiders.

Woensdag 7 oktober van 11:00 – 11:45 presenteren ze voor het eerst de resultaten. Een must voor OVL-professionals die de Dag van de Openbare Ruimte bezoeken.

– – – – – – –
Aanmelden voor deze presentatie? Tijdens het registreren voor uw beurstoegangsbewijs komt u automatisch ‘langs’ de pagina waarop u zich kunt aanmelden voor de sessies.