Aanbeveling Actieve Markering (OV-06)

Aanbeveling Actieve Markering (OV-06)

Prijs: 119,25

Door verdere technische ontwikkelingen en meer praktijkervaringen was er aanleiding om de oude aanbeveling uit 2004 te vervangen door een nieuwe. De aanbeveling uit 2004 was met name gebaseerd op de ervaringen uit de praktijkproeven van de provincie Noord-Holland. Het doel van de herziening is enerzijds het actualiseren van de aanbeveling op basis van de recente stand van de techniek en de praktijkervaringen van de laatste jaren. Tevens moet de aanbeveling bijdragen aan een verdere standaardisering van actieve markering. Standaardisatie maakt het economisch beter haalbaar om nieuwe producten te ontwikkelen en geeft de weggebruiker een vertrouwd beeld. Beide aspecten dragen bij aan een succesvolle uitbreiding van het areaal actieve markering.

 

  • ISBN 978-90-76549-43-9
  • Jaar van uitgave 2014
  • Aantal bladzijden 72