Aanbeveling Verlichten van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen  PDF

Aanbeveling Verlichten van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen PDF

Prijs: 169,34

NSVV-ledenprijs: € 120,40 incl. BTW

Reden om deze aanbeveling op te stellen is dat de veelal gebruikte norm NEN2443:2013¹ het toepassen van ledverlichting en de hieruit voortvloeiende mogelijkheden belemmert. Dit leidt tot onduidelijke eisen en discussies in het ontwerp en uitvoeringsproces van verlichtingsinstallaties, met alle gevolgen van dien. Om duidelijkheid te bieden aan (beoogde) eigenaren, beheerders en exploitanten van parkeergarages, hun adviseurs, lichtontwerpers en installateurs is, in afwachting van een mogelijke herziening van de NEN 2443, besloten het onderdeel verlichting uit de NEN 2443 te updaten met de hier volgende aanbeveling. Deze update betreft met name de toe te passen kwaliteitscriteria van de verlichting en het introduceren van de verticale verlichtingssterkte in parkeervakken. Daarnaast wordt een relatie gelegd met de NPR 13201 en de daarin opgenomen verlichtingsklassen en eisen. Voor wat betreft het verlichten van parkeervakken langs openbare wegen wordt verwezen naar de NPR 13201.

Doel van deze aanbeveling is het geven van duidelijke richtlijnen en handvatten aan ontwikkelaars, aannemers, eigenaren exploitanten, architecten, (licht)ontwerpers en installateurs tijdens het ontwerpen, vervangen, realiseren, controleren en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages, parkeerdekken op parkeerterreinen en in de openbare ruimte (niet zijnde parkeren langs wegen met een verkeersfunctie).
De inhoud van deze aanbeveling is aanvullend op bestaande normen en richtlijnen en geeft een toelichting op inhoudelijke zaken en is informatief.
Met het zorgvuldig toepassen van deze aanbeveling wordt het beter en eenvoudiger de gewenste verlichtingskwaliteit te beschrijven en te realiseren en zullen minder discussies ontstaan ten aanzien van het resultaat.

  • Jaar van uitgifte: november 2019
  • ISBN nr: 978-90-76549-50-7
  • Aantal pagina’s: 48