Darkness monitoring in the Netherlands, 2009-2019

Darkness monitoring in the Netherlands, 2009-2019

Prijs: 0,-

Dit rapport is het resultaat van metingen die gedurende 2009 - 2020 zijn verricht door Drs. W. Schmidt en Ing H. Spoelstra. Het is vrij te downloaden.

In dit rapport worden het doel, de voortgang en de resultaten beschreven van het NachtMeetnet meetnetwerk in Nederland, dat operationeel was van 2009 tot 2020.
NachtMeetnet, te vertalen als Nachtmeetnetwerk, heeft als doel de ontwikkeling van de duisternis in Nederland te onderzoeken .
In het algemeen wordt aangenomen dat er in de ontwikkelde westerse wereld in de twintigste eeuw een jaarlijkse toename was van ongeveer 5% per jaar van de helderheid van de nachtelijke hemel. Wat de stijging was in Nederland is nooit onderzocht. We mogen aannemen dat het in het algemeen dezelfde waarde had. NachtMeetnet heeft als doel dit in het begin van de eenentwintigste eeuw te onderzoeken.
Dit rapport is het eindresultaat van alle metingen, uitgevoerd tussen 2009 en 2019, van de duisternis in Nederland. Metingen op grondniveau komen aan bod evenals satellietmetingen in dezelfde periode met satellieten.

Aan het einde presenteren we enkele andere interessante resultaten.

  • Aantal pagina’s: 50
  • Jaar van uitgifte 2020