Licht en Gezondheid voor Werkenden

Licht en Gezondheid voor Werkenden

Prijs: 58,04

In deze aanbeveling wordt een poging gedaan het begrip ‘licht en gezondheid’ af te bakenen en na te gaan in hoeverre fotobiologische processen van invloed zijn op het menselijk functioneren op de werkplek. Het doel is om eenduidigheid te verkrijgen in wat ‘licht en gezondheid’ inhoudt en hoe het kan worden toegepast in de dagelijkse gang van zaken op het werk.

Jaar van uitgave: 2003

ISBN: 90-75649-19-2