Model Beleidsplan Openbare Verlichting (OV-07)

Model Beleidsplan Openbare Verlichting (OV-07)

Prijs: 89,50

Het Model Beleidsplan behandelt het beleidsplan voor Openbare Verlichting (OVL).

Onder Openbare Verlichting verstaan we (het functioneren van) de verlichtingsinstallaties in beheer bij de overheid die ten doel hebben om het openbare leven na het invallen van de duisternis zo veilig mogelijk te laten functioneren. In principe betreft dit zowel de bovengrondse verlichtingsmiddelen (lichtmasten, armaturen, lampen) als het ondergrondse kabelnet en de schakelkasten. Het model richt zich op de gemeentelijke Openbare Verlichting, maar veel van de inhoud is naar verwachting op de provincie- en rijks-OVL.

Jaar van uitgave: 2007

ISBN: 978-90-76549-32-3