Nieuwe Aanbeveling Herziening Deel 3: Ontwerpen (OV-03)

Nieuwe Aanbeveling Herziening Deel 3: Ontwerpen (OV-03)

Prijs: 112,50

Integraal ontwerpen is de leidraad geweest bij de samenstelling van dit boek. Openbare Verlichting staat niet op zichzelf, het is ingebed in de complete inrichting van de openbare ruimte en zou dan ook in het ideale geval vanaf de conceptfase van het ontwerpen moeten worden meegenomen.

Met dit herziene deel Ontwerpen willen we de opdrachtgevers, ontwerpers en beheerders in staat stellen hun individuele eisen en wensen op elkaar af te stemmen, zodat conflicterende situaties in een vroeg stadium kunnen worden opgelost. Deze wijze van werken kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Het moet uiteindelijk leiden tot een verantwoorde inrichting van de openbare ruimte.

Een bijzonder aandachtspunt is het samengaan van openbare verlichting en bomen in de openbare ruimte. Wanneer bij het maken van een ontwerp wordt nagedacht over de uiteindelijke afmetingen van de gekozen boomsoort en de afstand die bomen moeten hebben tot de lichtmasten, kunnen veel conflictsituaties worden voorkomen.

Jaar van uitgave: 2010

ISBN: 978-90-76549-38-5