NSVV Technisch Dossier: Veilig oversteken op het zebrapad PDF

NSVV Technisch Dossier: Veilig oversteken op het zebrapad PDF

Prijs: 0,-

Meer verkeer en meer afleiding in en rond het verkeer maken het noodzakelijk om extra aandacht te schenken aan de verlichting op zebrapaden.

In dit document wordt het verlichten van zebrapaden beschreven. Dit betreft zebrapaden die aangelegd worden op plaatsen niet direct naast/nabij een kruispunt of rotonde. Voor het verlichten van oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers op kruispunten en rotondes wordt verwezen naar de NPR 13201 voor het vaststellen van de toe te passen verlichtingsklassen.

De in dit document beschreven aanvullende verlichting technische eisen zijn uiteraard ook toepasbaar op voornoemde locaties voor wat betreft de in dit document beschreven toe te passen verticale verlichtingssterkte.

  • Jaar van uitgifte: 2020
  • Aantal pagina’s: 7