Richtlijn Verlichting Verkoopruimten PDF

Richtlijn Verlichting Verkoopruimten PDF

Prijs: 118,-

NSVV ledenprijs € 78,65

Deze richtlijn biedt een handreiking aan lichtontwerpers voor de verlichting van verkoopruimten en tevens aan opdrachtgevers, eigenaren, architecten, ambtenaren van bouw en woningtoezicht, vastgoedprojectontwikkelaars, enz.
Hierin zijn de specifieke eisen voor het ontwerp, de gebruiksmogelijkheden en -middelen en daarnaast het onderhoud van de verlichting verduidelijkt.
In de norm NEN-EN 12464-1: Licht en verlichting – Verlichting van werkruimten –Deel 1:
Werkruimten binnen zijn uitgangspunten voor het zich veilig kunnen verplaatsen en het uitvoeren van visuele taken door het personeel. Deze norm specificeert minimale eisen die aan verlichtingssystemen gesteld moeten worden in termen van kwantiteit en kwaliteit van de verlichting. Tevens vormen een aantal andere normen hier een aanvulling op.
Daarnaast komen nog tal van andere onderwerpen aan de orde die van belang kunnen zijn voor de detailhandel. Deze betreffen onder andere het effect van licht op stimulering van de verkoop, welbevinden, noodverlichting, gebruiksmogelijkheden en energiegebruik.

 

 

  • ISBN/EAN: 978-90-76549-47-7
  • Jaar van uitgifte: 2018
  • Aantal pagina’s: 100