NSVV richtlijn

  • Prijs: 0,-

    In deze publicatie worden handvatten gegeven voor het (laten) controleren van bestaande lichtmasten langs het sportveld en wat er nodig is om een verantwoorde ombouw van conventionele schijnwerpers naar ledverlichting mogelijk te maken. Hierdoor worden zeer ernstige ongevallen voorkomen. Ook wordt in deze publicatie uitgelegd op basis van welke uitgangspunten nieuwe lichtmasten uitgevraagd en besteld kunnen worden.

  • Prijs: 119,80

    NSVV ledenprijs: € 83,50 incl. BTW. Let op: NSVV-leden dienen per factuur te bestellen, anders wordt de niet ledenprijs berekend!