Wat speelt er in de SignTechniek-branche? Welke ontwikkelingen zien aanbieders? Wat vragen opdrachtgevers? Welke stem hebben samenleving en politiek? Waar liggen de kansen? Welke producten en diensten hebben toekomst? Om antwoord te geven op deze vragen heeft de Vakgroep SignTechniek van Techniek Nederland van augustus 2020 tot en met februari 2021 een brancheverkenning uitgevoerd.
Op basis van focussessies, expertinterviews* en een aanvullende enquête onder 36 aanbieders, biedt het onderzoek de volgende negen actiepunten die relevant zijn voor een duurzame, klantgerichte en toekomstbestendige branche.
Actiepunten
  • Bereid je voor op een breder aanbod van nieuwe, vooral digitale en duurzame producten
  • Pak de rol van adviseur
  • Ga samenwerkingsverbanden aan
  • Houd rekening met de maatschappelijke impact
  • Maak van duurzaamheid de norm
  • Leer van nieuwe toetreders
  • Bedien klanten met nieuwe business- en verdienmodellen
  • Investeer in kennis en kwaliteit
  • Investeer in mensen

Lees het rapport ‘21.043 Rapport Brancheverkenning Signtechniek‘ voor de toelichting op deze actiepunten, het advies dat de Vakgroep SignTechniek geeft aan u als ondernemer in de SignTechniek-branche en het onderzoeksverslag dat hieraan ten grondslag ligt.

*Vanuit de NSVV Expertgroep Lichthinder heeft Koen Smits hier aan meegewerkt.