– De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) stelt in samenwerking met NEN de praktijkrichtlijn ‘Kwaliteitscriteria Openbare Verlichting’, NPR 13201 op. Deze NPR vervangt straks de NPR 13201: 2002 en de ROVL-2011: 2011. De richtlijn is gebaseerd op  Europese normen (2015) en aangevuld met ervaringen uit de ROVL-2011.

De richtlijn is gebaseerd op  Europese normen (2015) en aangevuld met ervaringen uit de ROVL-2011.

Indien u uw review wilt geven, stuurt u dan een e-mail naar info@nsvv.nl. U krijgt de conceptversie en het reactieformulier dan toegestuurd. NSVV en NEN hechten er groot belang aan dat u, als belangenorganisatie en/of deskundige, uw mening geeft over de inhoud.

Als de reacties zijn verwerkt zal worden overgegaan tot het opstellen en uitgeven van de NPR. Naar verwachting zal dit begin 2017 plaatsvinden.