– Rob Metz, burgemeester van de Gemeente Soest, is sinds begin 2015 voorzitter van de NSVV. Het was toen al de intentie dat dit vanwege zijn drukke agenda voor een beperkte periode zou zijn. Metz: “Mijn doelstelling was om samen met het zittende bestuur een marsroute uit te stippelen, zodat de organisatie klaar zou zijn voor de toekomst”.

Met veel enthousiasme heeft Metz invulling gegeven aan deze doelstelling.  Eind 2017 is er een nieuwe ambitie gedefinieerd, het governance model vastgesteld en de organisatie ingericht. Metz: “Er staat inmiddels een organisatie die zowel vandaag als morgen kan beantwoorden aan de thema’s die voor de lichtwereld belangrijk zijn.”

Metz draagt het stokje tijdelijk over aan de twee medebestuurders Herman Croes en Chris de Vries. De Raad van Advies ondersteunt deze wisseling. De Vries gaat zich met name bezighouden met het overheidsnetwerk en Croes zal zich focussen op de interne organisatie.  Croes: “Wij zijn dankbaar voor het feit dat Rob Metz de NSVV toekomstbestendig heeft gemaakt. In een officieel nog nader vast te stellen moment zullen wij afscheid nemen van deze toonaangevende en bovenal enthousiaste voorzitter om hem te danken voor deze termijn”.

De NSVV blijft op zoek naar een kandidaat die de voorzittersrol permanent gaat invullen.  De kandidaat moet zijn sporen zowel in het bedrijfsleven als op het politieke vlak ruimschoots hebben verdiend.