Ook met de huidige richtlijnen op het gebied van openbare verlichting is het mogelijk lichtvervuiling tegen te gaan en energiebesparing te bewerkstelligen. Dat is één van de belangrijkste voorlopige conclusies uit het project Minder Licht?! van de NSVV.

Joren van Dijk en Roger van Ratingen onderzochten het afgelopen half jaar het effect van lichtreductie op sociale veiligheid. Dit naar aanleiding van de motie Dik-Faber, die de vraag opwierp in hoeverre het mogelijk is om binnen de huidige richtlijnen met minder licht toe te kunnen. De derde workshop in het kader van het project Minder Licht!? vond op 24 september plaats in Expo Houten. Onderzoekers Roger van Ratingen en Joren van Dijk gaven een update van hun bevindingen tot zo ver en presenteerden hun voorlopige conclusies en aanbevelingen.

Vervolgonderzoek
Uit hun onderzoek bleek onder meer dat er zo veel factoren een rol spelen bij veiligheidsbeleving dat het zonder verder onderzoek onmogelijk is om de invloed van OVL hierop te bepalen. Vanuit de zaal kwamen verschillende suggesties voor dit verdere onderzoek. Eén van de meeste gehoorde adviezen was echter toch dat lichtprofessionals meer zouden moeten samenwerken met experts op het gebied van sociale wetenschappen. En om ervoor te zorgen dat de lichtkwaliteit aansluit op de moderne ontwikkelingen, technieken en bewegingen en om verdere energiebesparing door te voeren is het belangrijk om actief aan OVL te blijven werken en kennis met elkaar te delen.

Eindresultaten
Op 7 oktober aanstaande, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte 2015 in Houten, worden de uiteindelijke resultaten gepresenteerd. Meer informatie vindt u op: http://www.openbareruimte.nl/nl/lezingen/lezing/154 . Op de beurs website kunt u zich gratis registreren voor bezoek aan de beurs én deelname aan deze presentatie.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het project? Neem dan contact op met de NSVV via info@nsvv.nl.