– Rondom de publicatie van het boekje Licht op led hebben wij vermeld dat bedrijven per 1 juli 2020 op led overgestapt moeten zijn. In de aangenomen motie van de 2de Kamer waar wij naar verwijzen (vd Lee/Mulder, 8-11-2018) wordt aan de regering gevraagd om bedrijven te verplichten uitsluitend led te gebruiken ingaande 1 juli 2020. In zijn reactie van 15 november 2019 op deze motie geeft minister Wiebes aan dat is afgesproken aan de motie invullling te geven door middel van het actualiseren van de Erkende Maatregelen Lijst (EML, onderdeel van de wet Milieubeheer). Concreet betekent dit:

Bedrijven waarvoor de wet Milieubeheer geldt zijn verplicht maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben ≤5 jaar. Als de toepassing van een ledverlichtingsoplossing voldoet aan dit criterium is er sprake van een verplichting. Er is geen sprake van een algemene verplichting!