– De conclusie dat de ROVL-2011 lichtreductie in de openbare ruimte en verdere energiebesparing niet in de weg hoeft te staan, is recentelijk door de Tweede Kamer overgenomen. De Minister ziet geen aanleiding om de richtlijnen aan te passen. Uit het onderliggende onderzoek Minder Licht?! van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde NSVV bleek tevens dat er weinig actueel onderzoek is gedaan naar veiligheidsbeleving. Hier is echter door de minister niet dieper op in gegaan.

Het project Minder Licht!? is in 2014 opgestart naar aanleiding van de motie Dik-Faber. In die motie wordt de vraag gesteld of het binnen de huidige richtlijnen voor openbare verlichting (ROVL-2011 en NPR13201) mogelijk is om met minder licht toe te kunnen. Dit om minder lichtvervuiling te bewerkstelligen en energiebesparing te realiseren.  De onderzoekers  Joren van Dijk en Roger van Ratingen zijn op basis van een analyse van de huidige ROVL-2011, literatuuronderzoek, expertinterviews en een drietal workshops tot een aantal conclusies en aanbevelingen gekomen die uiteindelijk hebben geresulteerd in een antwoord op de motie Dik-Faber. Het betreffende Minder Licht Eindrapport is te gebruiken als een praktisch toepasbare oplegnotitie voor de ROVL-2011.
Lees hier het gehele Persbericht Minder Licht.