– De ontwikkeling van het GegevensWoordenboek Stedelijk Licht is in volle gang. Initiatiefnemer gemeente Roosendaal heeft voor ogen om, naar voorbeeld van het GWSW voor Riolering, ook voor de verlichting te gaan werken met gestandaardiseerde data. Het doel is dat vanaf 2022 de verlichtingsgegevens volgens de principes van common ground worden gedeeld met leveranciers en aannemers. Dit heeft enorme efficiencyvoordelen in de data-uitwisseling en voorkomt de bekende en gevreesde vertaalfouten die vaak tevoorschijn komen bij uitwisselen tussen beheer- en besturingssystemen. Gemeente Breda heeft zich inmiddels ook actief aangesloten. Uiteindelijke doelstelling is uiteraard dat álle overheden in de toekomst met gestandaardiseerde verlichtingsdata gaan werken.

CROW is voornemens om het GWSL, als een uitbreiding op het IMBOR, vanaf 2022 te gaan beheren en door ontwikkelen, en is druk bezig om daarvoor de benodigde financiën te zoeken. Het NSVV ziet ook de mogelijkheden en voordelen van het GWSL, denkt actief mee en informeert hun achterban over het project.

Sinds de startbijeenkomst in maart 2021 zijn diverse CROW-werkgroepen met beheerders van gemeentelijke en provinciale openbare verlichting, leveranciers van verlichtingsproducten en beheersystemen, aannemers en kennisorganisaties druk bezig om de benodigde kennis te ontwikkelen. Zo heeft de werkgroep Objectinformatie al een aanvulling gemaakt op de vaste objectgegevens in IMBOR Verlichting met een complete gestandaardiseerde beschrijving van alle onderdelen waar een openbare verlichting systeem uit bestaat. De werkgroep is nu bezig met een uitbreiding voor het vastleggen van dynamische verlichtingsdata zoals toestandsgegevens, uitgevoerd werk en de planning van beheermaatregelen. De werkgroep Modellering zorgt dat het GWSL gemodelleerd wordt conform de NEN2660. Daarnaast is een bouwgroep begonnen met de voorbereiding van eerste software oplossingen om het functioneren van GWSL in de praktijk te toetsen en koppelingen met andere systemen te faciliteren.

De planning is om de vaste objectgegevens van het GWSL al dit najaar te publiceren in IMBOR 2021. Eind 2021 moet een eerste versie van het GWSL klaar zijn. Vanaf 1 januari 2022 gaat de Proof of Concept draaien bij de gemeenten Roosendaal en Breda. Het is de bedoeling om voor de communicatie met de opdrachtnemer voor het beheer van de openbare verlichting gebruik te maken van VISI. Diverse andere gemeenten hebben al interesse getoond om het GWSL op te gaan nemen in hun bestekken.

Wil je graag de op de hoogte blijven van de voortgang en de resultaten van het GWSL-project? Geef je gegevens dan door aan CROW (harro.verhoeven@crow.nl), dan zetten we je op de verzendlijst.