– Er komen bij de NSVV veel vragen binnen over het lichthinder en wat voor maatregelen je kunt nemen om er iets aan te doen. Wellicht spelen deze vragen ook bij u?

Daarom organiseren wij op 16 februari van 9:30 – 16:00 een workshop lichthinder. Deze workshop wordt gegeven door twee van de experts die ook de onlangs verschenen Richtlijn Lichthinder mee hebben helpen schrijven, nl. Henk Stolk en Koen Smits. Zij weten alle ins en outs van lichthinder en geven u in 1 dag handvatten om lichthinder te kunnen beoordelen, meten en vermijden.

Hoe ziet deze workshop eruit?
In een eerste dagdeel worden de richtlijnen voor lichthinder en lichtvervuiling voor leken en professionals toegelicht en doorgenomen waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan de nieuwe aspecten in de richtlijn met name voor de natuur.
In een tweede dagdeel zullen de veel complexere richtlijnen voor (dynamische) reclameverlichting worden  toegelicht en aan de hand van voorbeelden worden gevisualiseerd.
Steeds zal in deze dagdelen aandacht zijn voor de details in de omstandigheden van metingen en toetsingen in de praktijk, zowel ten aanzien van de toe te passen apparatuur als de wijze van uitvoering van de metingen.

Voor wie is deze workshop bestemd?
Voor overheden (milieu- en omgevingsdiensten, OVL medewerkers),  makers van reclamesignage en ledschermen (billboards, traffic, etc.), exploitatie specialisten van snelweg- en buitenreclame, adviseurs, ecologen, installateurs, beheerders, lichtontwerpers.

Datum:
16 februari 2016 van 9:30 – 16:00
Locatie:
Gebouw Bouwstede, Galvanistraat 1, Ede
Kosten:
€ 295,- voor NSVV-leden
€ 345,- voor niet-leden
Hierbij zit inbegrepen: koffie/thee/lunch en de Richtlijn Lichthinder t.w.v. € 135,-!

Richtlijn Lichthinder:  De nieuwe Richtlijn Lichthinder van november 2015  omvat de inhoud van de vijf al eerder uitgegeven delen. Deze delen zijn nu aangevuld met richtlijnen voor het voorkomen van lichthinder door lichtuitstraling van gebouwen, de dynamiek in de reclame(led)verlichting en het beperken van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op flora en fauna.

Inschrijven: U schrijft zich in door een mail met uw contactgegevens te sturen naar info@nsvv.nl onder vermelding van Workshop Lichthinder.