Bij thuiswerken hoort een goede werkplek. Nu we veel thuiswerken is dat nog belangrijker. Met goede verlichting werk je prettiger en word je minder snel moe. Hoe zorg je ervoor dat de verlichting van je thuiswerkplek optimaal is? NSVV, het kenniscentrum voor licht en verlichting, geeft 10 tips om de verlichting van je werkplek te verbeteren.
Dag- en kunstlicht

Zorg om te beginnen voor voldoende daglicht. Daglicht is het beste licht om prettig bij te werken. Bovendien maakt daglicht alle kleuren evengoed zichtbaar in tegenstelling tot kunstlicht, dat bepaalde kleuren anders kan weergeven. Toch is kunstlicht onvermijdelijk als er te weinig daglicht op je werkplek is.

Volgens de Europese norm moet er voor kantoorwerkzaamheden altijd tenminste 500 lux aanwezig zijn. ‘Lux’ is de hoeveelheid licht op een bepaald oppervlak. Onder meer de locatie van je werkplek is van belang voor de hoeveelheid en het type kunstlicht dat je nodig hebt als aanvulling op het daglicht. Daarnaast spelen de kleurweergave van kunstlicht en de lichtkleur een rol bij de keuze voor de juiste verlichting.

 

Lees meer over verlichting van je thuiswerkplek in de brochure ’10 tips voor verlichting van de thuiswerkplek’.