- Op maandagmiddag 22 juni aanstaande organiseert de NSVV de tweede in een reeks van drie workshops in het kader van het grootschalige onderzoek Minder Licht?!. Mede namens gastheer gemeente Amersfoort nodigen wij bestuurders, ontwerpers, beleidsmakers, beheerders, toeleveranciers, adviesbureaus en andere OVL-professionals van harte uit om deel te nemen.

Doel van het project Minder licht?!

Een onderzoek naar de invloed van lichtreductie op sociale veiligheid is om meer inzicht te krijgen in de consequenties die lichtreductie heeft op met name de sociale veiligheid zoals mensen in de openbare ruimte die ervaren. Op basis van een analyse van de ROVL-2011 (richtlijn openbare verlichting) en gebruikersonderzoek werken we toe naar een oplegnotitie op de ROVL-2011. Hierin geven we handvatten voor de dagelijkse praktijk  om lichtreductie op een verantwoorde manier af te wegen en te realiseren. Om te komen tot een breed gedragen rapport is input vanuit alle geledingen uit de sector van groot belang.

Programma  
In de eerste workshop tijdens De Week van de Openbare heeft een rollenspel inzicht gegeven in de belangen en argumenten van alle stakeholders die bij een (minder)lichtproject  betrokken zijn. Tijdens de workshop op 22 juni delen projectleiders Roger van Ratingen (Raticos) en Joren van Dijk (OmgevingsPsycholoog.nl) de inzichten en kennis die zij op basis van deskresearch, literatuurstudie en expertinterviews verzameld hebben. Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur Inloop
13.30 uur Welkom door M. Tigelaar (wethouder gemeente Amersfoort)
13.45 uur Externe spreker
14.15 uur Workshop deel 1: ROVL & minder licht
14.45 uur Pauze
15.00 uur Workshop deel 2: ROVL & sociale veiligheid/beleving
15.30 uur Workshop deel 3: Participatieproces
16.15 uur Afsluiting

Het aantal deelnemers is beperkt om tot maximale kennisuitwisseling te komen. Dus vol = vol en bij de toewijzing van de plaatsen wordt gestreefd naar een goede verdeling over de verschillende doelgroepen uit de sector.

Facts & Figures  
Datum:
22 juni 2015
Tijden:
13.30–17.00 uur
Locatie:
Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort
Kosten:
gratis toegang

Aanmelden:
per mail naar info@nsvv.nl. U krijgt tijdig deelnemersinformatie toegestuurd.