06
Jul
2015

De deelnemers aan deze 2 daagse cursus leren de basisbegrippen en samenhangen van licht en verlichting, maken kennis met de nieuwste lichtbron LED, daarvoor geschikte armaturen en behuizingen en schakel- en regelsystemen maar ook met de uitgebreide toepassingsmogelijkheden in ons dagelijks leven.

Kwantiteit gaat nog steeds boven kwaliteit door onder meer het ontbreken van een effectieve erkenningsregeling, kwaliteitsborging, het gebrek aan objectieve certificering alsook de onbekendheid met geldende wetgeving en voorschriften ten aanzien van LED, geformuleerd in de Wet Ecodesign.

Alles bij elkaar opgeteld verschijnen er (nog steeds) allerlei dubieuze producten op de markt. Ook installatie en onderhoud kunnen sterk worden verbeterd wanneer de noodzakelijke kennis toegankelijk en eigen wordt gemaakt door relevante (markt)partijen!

Doel van deze uitgebreide cursus is de deelnemers kennis te laten maken met de LED als lichtbron voor toepassing in de praktijk van het installatiebureau of in de reclameverlichting om gesprekspartner te zijn voor opdrachtgevers, adviseurs en de fabrikanten van armaturen en LED’s.