01
Oct
2015

Het managen van de openbare ruimte vraagt om een andere, nieuwe aanpak. Sturen op prestaties, samenwerking, verschillende belangen, professioneel opdrachtgeverschap, minder voorschrijven, meer uit handen geven, minder materiekennis, meer regiekennis…

info: http://www.lux-groep.nl/site/index.php?company=edu-lux&page=cursusinformatie&cursus=80