02
Jul
2015

Onderstaande onderwerpen komen tijdens dit Kenniscafé aan de orde:
Aanbesteding Openbare Verlichting, kennis en feiten overzicht
Inbreng van casussen
EMVI criteria
Juridische aspecten
Nieuwe contractvormen
Nieuwe omgangsvormen bij aanbesteding?

Lees ook de vooraankondiging.

Aansluitend kan men deelnemen aan de finale van de Light Challenge.