12
Sep
2023

Deze opleiding, op HBO niveau, wordt u een verdere creatieve verdieping in het vakgebied licht aangeboden. U maakt kennis met nieuwe inzichten en methodieken en ziet hoe dit in de dagelijkse praktijk wordt toegepast.

Deze klassikale opleiding bestaat uit 22 dinsdagavonden die deels gehouden worden in onze eigen lesruimte in Amersfoort. Daarnaast zijn er enkele avonden waar we te gast zijn in de showrooms van verschillende lichtbedrijven. Naast deze inspirerende locaties worden er diverse docenten (experts en specialisten) ingeschakeld om de onderwerpen inzichtelijk te maken en uw ontwerpvaardigheden op hoger niveau te brengen. Ook hebben we jaarlijks een aantal sessies die ingevuld worden door (internationale) lichtontwerpers.

We gaan diep in op het lichtontwerpproces en zullen diverse cases, interieur en exterieur, vanaf de brainstorm fase tot aan het definitieve ontwerp doorlopen. Na het completeren van deze opleiding bent u in staat om volledige trajecten van lichtprojecten succesvol af te ronden.

Meer informatie + inschrijven.