14
Feb
2024
Doelstelling:

Deze gespecialiseerde, klassikale opleiding biedt een compleet programma met onderwerpen gericht op de verlichting in de openbare ruimte. U leert alle benodigde kennis betreffende verlichtingskunde, berekenen en toetsen, beheersaspecten en budgetten. Na het volgen van deze opleiding bent u in staat een lichtplan voor de openbare verlichting te ontwerpen en te toetsen.

Wat leer je tijdens deze opleiding?

Onderdeel A
verlichtingskunde | basisbegrippen | lichtbronnen | armaturen | dimmen en schakelen van verlichting | systemen en componenten

Onderdeel B
normen en regelgeving | criteria openbare verlichting | ontwerprichtlijnen OVL | functies van de openbare verlichting | voeding en netconfiguraties

Onderdeel C
financiële aspecten | kengetallen OVL | exploitatie | energiescan |beheer en onderhoud

Onderdeel D
dynamische verlichting | smart city concepten | communicatie | energie reductie | beleidsplannen

Waarom deze opleiding?

Het vakgebied openbare verlichting is de afgelopen jaren uitgebreider en complexer geworden. Dit betekent dat er hogere eisen aan het lichtplan worden gesteld. Naast het technische deel zijn er ook maatschappelijke en politieke elementen die een invloed uitoefenen op een lichtplan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regelgeving, milieu en duurzaamheid. Tijdens deze opleiding wordt hier uitgebreid op in gegaan zodat u over de meest actuele kennis beschikt.

Na het volgen van deze opleiding beschikt u over gedegen praktische lichtkennis op het gebied van de openbare verlichting.

Meer informatie