08
Jan
2018

Professor Van Bommel verzorgt lezingen en masterclasses over de hele wereld. ROC Midden Nederland heeft hem bereid gevonden exclusief en éénmalig zijn Collegetour, zoals hij die o.a. ook aan de Fudan Universiteit in Shanghai verzorgt, bij ROC Midden Nederland voor het voetlicht te brengen.
Een collegetour van 10 maandagavonden, startend in januari 2018, waar Prof. Van Bommel op de hem kenmerkende wijze zal ingaan op bijna alle onderwerpen die in het Led verlichtingstijdperk spelen.

In deze Collegetour  worden de fundamentele aspecten van zien (perceptie) en van de hoofdtoepassingsgebieden van licht behandeld, uitgaande van de toepassing van led zowel voor binnen- als buitenverlichting:

  • Zien en kleur
  • Kantoor en industriele verlichting gezien vanuit visueel prestatievermogen en vanuit visueel comfort
    (preferentie) oogpunt
  • Licht en gezondheid: lichttherapie
  • Straatverlichting gezien vanuit verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer, persoonlijke veiligheid voor voetgangers en bewoners en vanuit esthetisch en stadsimage gezichtspunt
  • Leds en internet der dingen: connected light, slimme verlichting, licht voor datatransmissie, licht als sensor

Het uiteindelijke doel is om studenten voldoende achtergrondinformatie te geven om:

  • Lampen, bijbehorende elektrische apparatuur en armaturen te kunnen specificeren en te beoordelen voor gebruik in verschillende verlichtingstoepassingen
  • Een grondige basis te hebben om professionele verlichtingsontwerpen te maken
  • Onderzoek op het gebied van verlichtingstoepassing te kunnen beoordelen en uitvoeren.

Meer info over het programma en om aan te melden.