– Regelmatig wordt in de media gewaarschuwd over de eventuele gevaren van blauw licht en ledverlichting. De Internationale Commissie voor Verlichting CIE, de wereldvereniging van verlichtingsdeskundigen, heeft hierover uitsluitsel gegeven.

Het standpunt biedt de geruststelling dat mensen normaal gesproken niet het risico lopen de internationaal overeengekomen grenswaarden voor de blootstelling aan blauw licht van witte lichtbronnen die voor de verlichting worden gebruikt, te overschrijden. Wél wordt gewaarschuwd voor het oneigenlijk gebruik van blauwe leds in producten, zoals speelgoed, die voornamelijk door jonge kinderen worden gebruikt.

Het standpunt is in het Engels geschreven en kan gratis worden gedownload van de CIE-website. De Nederlandse vertegenwoordigers van CIE hebben gezorgd dat er ook een Nederlandse vertaling is gekomen.

De Internationale Commissie voor Verlichting – ook bekend als de CIE onder haar Franse naam, de Commission Internationale de l’éclairage – heeft als doel om een wereldwijde samenwerking en de uitwisseling van informatie mogelijk te maken in relatie tot de wetenschap en de kunst rond licht en de verlichting, kleur en visie, fotobiologie en beeldtechnologie. De standpunten van de CIE worden steeds goedgekeurd binnen de raad van bestuur, waar alle directeuren van alle CIE-divisies zetelen (de organen die de wetenschappelijke werkzaamheden uitvoeren), na eerst overeenstemming te hebben bereikt met de betrokken CIE technische comités.