– Het onderwerp van dit rapport is discomfort glare in de context van weg- en voertuigverlichting. Het geeft een overzicht van de onderzoeksmethoden, de wiskundige modellen en de variabelen die geacht worden de hinderlijke verblinding te beïnvloeden. Het rapport beschrijft de moeilijkheden in verband met de evaluatie en meting van hinderlijke verblinding en de variatie in de modellen.
Een van de doelstellingen van het rapport is het aanmoedigen van verder onderzoek naar hinderlijke verblinding met behulp van methoden die worden aanbevolen door de in dit rapport gedane voorstellen. Dergelijk onderzoek zal meer geloofwaardige gegevens opleveren, waardoor een robuuster model kan worden ontwikkeld. Het is de bedoeling dit rapport te zijner tijd bij te werken met deze aanvullende gegevens en een herzien model voor hinderlijke verblinding.

De CIE, de Internationale Commissie voor Verlichting, heeft ons deze publicatie bezorgd die werd geselecteerd om dit jaar gratis aan de leden van de NC’s en ANC’s beschikbaar te stellen.

De publicatie kunt u hier bestellen.