– In OTAR 1 heeft de NSVV een column waarin voorzitter John de Joode zijn zienswijze uiteenzet namens de NSVV.
OTAR is een nieuwsplatform in de grond-, weg- en waterbouw

In OTAR 2 (verschijning 23 april, deadline 3 april) verschijnt een vervolgartikel waarin deze twee thema’s, licht en verlichting, centraal zullen staan.

Gezien deze inhoudelijke overlap met uw werkzaamheden en uw lidmaatschap bij de NSVV attenderen wij jullie op de volgende aanhaakmogelijkheid.

In OTAR 2 bieden we u de kans om uw specifieke toegevoegde waarde uit te lichten middels een specifiek project wat u uit kunt lichten of een bedrijfspresentatie/advertentie. Hiermee kunt u een link maken naar de autoriteit van de NSVV maar vooral uw eigen expertise uitlichten.

Hierdoor zal er een “licht en verlichting”-katern ontstaan: Katern OTAR (zie hier op p.18 t/m 44 hoe we dat bij het thema ondergronds bouwen hebben georganiseerd).

Concreet gezien komt het voorstel voor NSVV-leden op het volgende neer:

  • 1/1 pagina publiciteit, nu voor €1400 ,-
  • 2/1 pagina publiciteit, nu voor € 2275,-. Nu in te vullen als:
    • 1/1 pagina advertentie + 1/1 pagina redactioneel artikel of
    • 2/1 pagina redactioneel artikel
  • Een advertorial van 3 a 4 pagina’s, nu voor €2750,-, met daarbij de optie om onze hoofdredacteur op uw locatie een interview af te laten nemen om uw kennis en visie over de markt in een inhoudelijk sterk artikel te kunnen vatten waarbij u een prominente plek zal innemen in de aankomende OTAR. Per pagina interviewkosten rekenen we doorgaans 250 euro.
  • ½ pagina advertentie, nu voor €1095,-.

Bo Oppe

Bladmanager OTAR

bo@otar.nl

www.otar.nl