– Op 20 november organiseert NEN met medewerking van het ministerie van BZK het ‘Congres Energieprestatie 2.0: De nieuwe bepalingsmethode energieprestatie gebouwen’. Tijdens dit congres staat de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 centraal. 

In een aantal sessies wordt u op de hoogte gebracht van de herzieningen in het stelsel, de nieuwe BENG-indicatoren en wordt NTA 8800 op hoofdlijnen toegelicht. Tevens krijgt u inzicht in de veranderingen die dit met zich meebrengt voor de kwaliteitsborging.

In de middag heeft u de keuze uit een aantal kennissessies die uitgebreider op een aantal specifieke thema’s ingaan. Op 20 november bent u de eerste die alle ins-en-outs te horen krijgt. Meer info over het congres