Het Bouwbesluit stelt eisen aan de minimum hoeveelheid daglicht. De bepalingsmethode staat in NEN 2057. Inmiddels is er een modernere methode beschikbaar: NEN-EN 17037, die nog niet in het Bouwbesluit is opgenomen. Om de nieuwe methode verder uit te leggen ontwikkelt NEN een praktijkrichtlijn: NPR 4057. Begin maart is Ontwerp NPR 4057 gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 juni 2021 commentaar op Ontwerp NPR 4057 geven.

De oude methode zegt iets over het raam, maar niets over de kwaliteit van het daglicht in de ruimte. De nieuwe methode doet dit wel. Hier wordt gebruik gemaakt van daglichtfactoren. Verschillende architecten en lichtontwerpers werken al met daglichtfactoren. Daarmee krijgen ze inzicht in het lichtbeeld van de ruimte.

Uitzicht

Het concept van de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 4057 geeft ook uitleg over uitzicht. Met behulp van voorbeelden wordt duidelijk wat de kwaliteit van het uitzicht is. Daarbij is het van belang of het raam zicht biedt op de lucht, de bebouwing/het groen en de grond.

Bezonning

Zonlicht in een ruimte of op een gevel geeft andere effecten dan daglicht. Zowel positief omdat het prettig is om in zonlicht te zitten, als negatief omdat te veel zon voor opwarming zorgt. Hier kan nu een berekening worden gemaakt en een niveau worden vastgesteld.

Visueel comfort

Voor visueel comfort wordt er gekeken op welke manier verblinding te voorkomen is en welke zonwering nodig is.

Commentaar indienen

Commentaar geven is mogelijk via normontwerpen.nen.nl. Dit kan tot 1 juni 2021.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Annet van der Horn, consultant NEN bouw, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl.

Bekijk een kort interview over daglicht in gebouwen.