Aan parkeerterreinen worden steeds meer en hogere eisen gesteld. Gebruikers willen overzicht, snel een lege plek vinden, hun auto gemakkelijk terugvinden en zich veilig voelen. Tel daar bestaande normen en richtlijnen bij op, nieuwe ontwikkelingen en de eisen van opdrachtgever en wetgever op het gebied van duurzaamheid en kostenbesparing en de puzzel is compleet. De NSVV heeft een nieuwe aanbeveling geschreven voor de verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen om die puzzel te ontrafelen.

De aanbeveling geeft duidelijke richtlijnen voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen vervangen en beheren van verlichtingsinstallaties in parkeergarages en op parkeerdekken en parkeerterreinen. Het bevat onder andere de actuele eisen en richtlijnen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en verticale verlichtingssterkte. In de aanbeveling is ook aandacht voor de beoordelingen van lichtkwaliteit, het uitvoeren van lichtmetingen en maatregelen om tijdens de gehele levensduur van de installatie een constante lichtopbrengst te realiseren. Dit zijn activiteiten die niet standaard in een Programma van Eisen opgenomen worden. NSVV is van mening dat deze activiteiten niet mogen ontbreken om de hoogste kwaliteit te bereiken en (langdurig) te behouden. Door de aanbeveling toe te passen in de praktijk wordt het eenvoudiger om de gewenste verlichtingskwaliteit helder te beschrijven en het voorkomt ingewikkelde discussies ten aanzien van het resultaat.

Op 12 november 2019 presenteerden de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en de stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) de aanbeveling voor verlichting van parkeergarages, parkeerdekken en parkeerterreinen op het symposium ‘Ontwerpen van licht’ in Eindhoven. De aanbeveling is nu verkrijgbaar via de publicatieshop van de NSVV.