- Via www.monitoringovlvri.nl kunnen gemeenten, provincies en waterschappen zich aanmelden voor de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. U kunt de invullijst downloaden en deze na invullen weer eenvoudig uploaden voor 1 november.

In 2014 heeft de helft van de overheden meegedaan met de monitoring van de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI鈥檚) via http://bit.ly/monitoringovlvri. Hartelijk dank daarvoor! We rekenen erop dat u als gemeente, provincie of waterschap in 2015 ook (weer of voor het eerst) meedoet.

Doel: beeld van heel Nederland

Het gaat om de totaalresultaten voor heel Nederland: hoeveel energie is er bespaard bij OVL en VRI鈥檚, hoeveel OVL is energiezuinig (20% in 2014) en hoeveel OVL is voorzien van slim energiemanagement (23% in 2014)?

Dus 贸贸k als uw gemeente, provincie of waterschap geen energie heeft bespaard en 贸贸k als u al zoveel energie heeft bespaard dat u ten opzichte van 2013 niets meer kunt besparen, zijn uw gegevens van belang en kunt u gewoon meedoen. U wordt niet afgerekend op uw individuele resultaten; het gaat om uw bijdrage aan juiste en betrouwbare cijfers voor heel Nederland.

Hoe meedoen?

 1. Meld u aan via monitoringovlvri.nl.
 2. Download de monitoringstool en de bijbehorende handleiding viamonitoringovlvri.nl
 3. Vul de gegevens van uw OVL en VRI鈥檚 in voor het jaar 2015 en de gegevens van peiljaar 2013 (alleen indien u dit vorig jaar niet heeft gedaan). Afhankelijk van de grootte van het areaal is het circa 1 tot 2 dagdelen werk. Uiteraard kunt het invullen ook laten doen door 茅茅n van de vele adviesbureaus/bedrijven of via het IGOV.
 4. Upload het ingevulde bestand v贸贸r 1 november weer viamonitoringovlvri.nl. U ontvangt een automatische bevestiging.

Voordelen

Deelname aan het monitoringstraject levert u veel op:

 • U krijgt jaarlijks actuele kengetallen over de energieprestaties van uw installaties.
 • U weet welke energiebesparing u heeft gerealiseerd en wat uw vorderingen zijn op het gebied van het terugdringen van het energieverbruik van OVL en VRI鈥檚.
 • U weet hoeveel van uw OVL al energiezuinig is.
 • U weet hoeveel van uw OVL al voorzien is van slim energiemanagement.
 • U kunt vergelijken met het landelijk gemiddelde of met andere organisaties.
 • U kunt uw gegevens gebruiken om te motiveren dat budget en/of maatregelen nodig zijn.
 • U kunt de kengetallen gebruiken om publiciteit te genereren in (lokale en vak-) media.
 • U draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van het Energieakkoord.
 • U draagt bij aan betrouwbare gegevens voor heel Nederland.
 • U draagt eraan bij dat OVL weer een belangrijk onderwerp wordt en op de agenda staat, net als tijdens de uitvoering van de Taskforce Verlichting.

Bij wie komen uw gegevens?

Rijkswaterstaat monitort de voortgang van de Energieakkoord-doelstellingen voor OVL en VRI鈥檚. We werken hierbij nauw samen met de NSVV en het IGOV. Ziut Advies, specialist op dit terrein, is in 2014 na een aanbesteding door RWS, met advisering van het IGOV, geselecteerd om de monitoring te verzorgen. Ziut Advies kan en mag uw gegevens uitsluitend voor deze monitoring gebruiken niet voor andere doeleinden. De gegevens worden eigendom van Rijkswaterstaat, die de gegevens ook uitsluitend voor deze monitoring gebruikt.

Alleen indien u daar toestemming voor geeft, worden de individuele gegevens (% energiebesparing in OVL en VRI鈥檚, % energiezuinige OVL, % slimme OVL) van uw gemeente, provincie of waterschap gepubliceerd in deKlimaatmonitor en in de Energie-etalage. Geeft u deze toestemming niet, dan blijven uw gegevens vertrouwelijk en niet toegankelijk voor anderen.

Vragen?

Stel ze gerust via www.monitoringovlvri.nl/faq.