– De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) en de  stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) slaan de handen ineen om op zo kort mogelijke termijn tot duidelijkheid over de NPR 13201:2017 te komen.
Recentelijk zijn, in een samenwerking tussen het NEN en de NSVV, de NPR 13201-1:2002 en de ROVL2011 vervangen door de NPR 13201:2017.

OVLNL heeft kanttekeningen gezet bij de praktische uitvoering van de nieuwe Praktijk Richtlijn, met name die wijzigingen die in de praktijk een effect op bestaande OVL-installaties zouden kunnen hebben.

OVLNL analyseert op dit moment  de gevolgen van de invoering van de NPR 13201:2017.  Van deze analyse  zal  een rapportage gemaakt worden waarin de knelpunten en gevolgen duidelijk zijn weergegeven bij praktische toepassing van de kwaliteitscriteria.  Daarnaast zal OVLNL een aantal voorstellen doen, waarbij wordt uitgegaan van een praktische en haalbare wijze van renoveren en plaatsen van OVL. De analyse en voorstellen zullen met de NSVV worden gedeeld. Een gezamenlijke werkgroep zal, indien van toepassing, een voorstel voor een aanvulling op de NPR maken.

Het is de opdracht van de werkgroep om te komen tot een aanvulling op de NPR, met het doel deze transitie praktisch mogelijk te maken. Er wordt tussen OVLNL en NSVV met verenigde krachten hard aan gewerkt om op 9 mei 2017, tijdens de OVL beurs Ruimte en Licht in Nieuwegein, de resultaten te presenteren.

Als u in de tussenliggende periode voorschriften of beleid moet vastleggen kunt u de NPR13201-2017 als Praktijk Richtlijn gebruiken. Bij het gebruik van de NPR wordt geadviseerd om met name na te denken over het gebruik van de ruimte in relatie tot gezichtsherkenning, gelijkmatigheid  en de hieruit voortvloeiende aanpassingen aan bestaande en nieuwe installaties.

Voor vragen of opmerkingen mail naar:  info@ovlnl.nl of info@nsvv.nl