– In de afgelopen maanden is de NSVV in overleg geweest met RVO om hen te informeren over de actuele mogelijkheden qua energiebesparing. De basis van het advies dat NSVV heeft gegeven aan RVO is onder andere het inzetten oplossingen die een verdere reductie van het energieverbruik zullen stimuleren.  Heden ten dage zijn daarvoor ruimschoots mogelijkheden in de markt beschikbaar en is als zodanig geen unicum meer. Ook dit jaar dankt de RVO ons voor de geleverde input en bijdrage en geeft aan dat onze voorstellen meegenomen zijn richting de Energielijstcommissie

Het laatste woord is nu aan de Energielijstcommissie en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

De Energielijst 2023 verschijnt medio december 2022, tot die tijd zullen er door RVO geen uitspraken worden gedaan over wat er in de Energielijst 2023 wordt opgenomen.

Regeling Energie investeringsaftrek 2022