– De openbare verlichting in Nederland is al voor 20% energiezuinig en 23% is voorzien van slim energiemanagement.Ā Gemeenten, provincies enĀ RijkswaterstaatĀ zijnĀ goed op weg om de Energieakkoord-doelstellingen voor openbare verlichting in 2020Ā te halen. Dat bleek uit de eerste resultaten van de monitoring, die Dyana Loehr op 29 januari 2015 op het NSVV-Lichtcongres presenteerde.Ā Lees meer inĀ rapport monitoring OVLVRI2014