– Toen het bericht bij de NSVV binnenkwam dat Henk ernstig ziek was kwamen er bij velen tranen en er werd druk gebeld en gemaild. Toen afgelopen weekend het bericht kwam dat Henk op 8 januari 2022 het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld had kwam dat binnen als een bericht waarvan je weet dat het gaat komen, maar wat je absoluut niet wil krijgen.

Er kwam een stroom van kwalificaties van Henk als mens en als vakman op gang. Aimabel, warm, gepassioneerd, positief, stralend, innemend, oprecht en kennisdrager op gebied van lichthinder en vader van de expertgroep lichthinder. Vooral dat laatste vind ik heel treffend. Als een pater familias nam Henk tot voor kort de leiding in de expertgroep. Henk heeft het vaandel van de expertgroep 18 jaar, 7 maanden en 9 dagen gedragen alvorens hij het stokje aan Ellen de Vries overdroeg. Niemand kan beter dan hijzelf uitleggen waarom precies  dat getal zo belangrijk is. Het is namelijk een maanknoop.  Ik citeer uit zijn afscheidsbrief van juni 2019 als voorzitter van de expertgroep lichthinder:

Een maanknoop is de plaats die de maan precies weer opnieuw in de kosmos inneemt na 18 jaar, 7 maanden en 9 dagen. Daar, op dat bijzondere tijdsmoment, is mijn aftreden als voorzitter aangekomen. Je kunt er niet op letten, je kunt een verband ontkennen, je kunt er van alles mee, maar het feit valt niet te ontkennen. Voor wie toegang zoekt tot zo’n feit kan aan het daglicht treden dat maanknopen vaak met nieuwe geboortemomenten in biografieën gepaard gaan. En zoiets speelt zich in ons organisme kennelijk ook af. Is dat opmerkelijk? Ja en nee. Ja, omdat als je er niet op let, je het niet ziet. Nee, als je begrijpt dat wij met de hinder van licht bezig zijn, wat zich in de nacht en de duisternis afspeelt en dat de maan het ritmische lichtwezen van de nacht is, zoals de zon dat is van de dag.

Tot zover citaat. Henk verbond hierin de kosmos met het hier en nu op aarde. Henk zag het als zijn taak om als verlichtingsexpert vanuit de NSVV de mens en natuur zoveel mogelijk te beschermen tegen overdadig kunstlicht.

Wat Henk ook zo bijzonder maakt is de manier waarop hij het stokje aan mij heeft overgedragen. Henk werd mijn rechter en linkerhand in het verzorgen van veel taken die bij het voorzitterschap horen. Van leider van de groep werd hij soepel ondersteuner van de expertgroep. Henk vond het geweldig dat een vrouw voorzitter werd van de expertgroep. Ik voelde me enorm gesteund door zijn kennis, maar zeker door het vertrouwen dat hij me gaf. Hij heeft me overigens toegezegd dat hij dat ook blijft doen nu hij er fysiek niet meer is. Daar ga ik hem natuurlijk wel aan houden.

Als deskundige op het gebied van lichthinder en sportveldverlichting ken ik zijn gelijke niet. Dat was zowel door kennis op wetenschappelijk theoretisch gebied, op het menselijke vlak als door zijn ervaring in sportveldverlichting.

Ook dat spreekt uit zijn afscheidsbrief als voorzitter. Ik citeer:

Er kan geen licht zijn zonder schaduw. Waar licht is, is schaduw als genezende evenwichtskracht nodig. Op aarde is alleen een leven met de schaduwkrachten mogelijk. Deze schaduwkant geeft ons leven letterlijk kleur. De kleur waaruit wij onze eigen waarheid over de zin van ons bestaan voor onszelf en de mensheid zullen moeten destilleren….. Op die grenzen van licht en duister, van menselijk en wetenschappelijk weten wil ik, in het perspectief van mijn levenseinde, nog vorsen naar wat we daarmee maatschappelijk zouden moeten willen. In kleur gingen veel kunstenaars mij daarin voor, maar in kunstlicht zijn buiten het theater nog maar weinig stappen gezet en de techniek wemelt van aandacht vragende mogelijkheden.

Uit dit citaat spreekt voor mij Henk als een man die alle facetten van het leven wil omvatten die een rol spelen bij het leven als mens op aarde en wat we daarbij kunnen aanrichten met kunstlicht. Dat maakt het vakgebied daarmee niet altijd simpeler, maar dat nam Henk voor lief. Het leven en verlichting brengt allerlei uitdagingen met zich mee. Henk omarmden deze om ze vervolgens met kennis en kunde, warmte en zachtheid te plooien naar een antwoord of oplossing.

Zijn bijdrage aan het beperken van lichthinder in de wereld is enorm groot. Henk heeft bergen werk verzet en deed dat in liefde samen met ons.

We zijn Henk als NSVV en expertgroep onnoemelijk dankbaar.

We zullen Henk als baken van kennis en gidsend licht in de fysieke wereld missen. Hij blijft in onze herinneringen en gedachten.

 

Ellen de Vries
Voorzitter expertteam Lichthinder